THE IMPACT OF OBJECTIVE CHARACTERISTICS ON SUBJECTIVE SOCIAL POSITION

(full text in pdf format)

 

Kristina Lindemann

Institute of International and Social Studies, Tallinn University

 

Abstract. The aim of this article is to find out what constitute the important objective basis of the subjectively identified social position. The article examines what kind of resources impact people’s opinion of their social position in society. The main question is whether the subjective position of Estonian inhabitants in social hierarchy are influenced by age, income, level of education, status on the labour market, gender and ethnicity. The focus of this article is on the influence of age, and it presents a discussion on how and to which extent age impacts people’s estimation of their position in society. The results indicate that the influence of age on the subjective social status is significant; nevertheless people generally estimate their social position according to income.

 

Keywords: reference-group theory, social stratification, subjective social position

 

 

References

 

1.        Asari, E.-M. (2002) “Eesti keele oskuse ja kodakondsuse mõju mitte-eestlaste tööturuvõimalustele”. [The influence of Estonian language skills and citizenship on non-Estonians’ opportunities in labour market ] Trepist alla ja üles: edukad ja ebaedukad postsotsialistlikus Eestis, 210–238. [The successful and the unsuccessful in post-socialist Estonia.] E. Saar, ed. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus.

2.        Evans, M. D. R. and J. Kelley (1995) “Class and class conflict in six western nations”. American Sociological Review 60, 4, 157–178.

3.        Groß, M. (2003) “Educational systems and perceived social inequality: the institutional base of class formation”. European Societies 2, 5, 193–225.

4.        Handler, J. F. (2004) Social citizenship and workfare in the United States and western Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

5.        Helemäe, J., E. Saar, and R. Vöörmann (2000) Kas haridusse tasus investeerida? Hariduse selekteerivast ja stratifitseerivast rollist kahe põlvkonna kogemuse alusel. [Returns to education] Tallinn: TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut.

6.        Jackman, M., R. (1979) “The subjective meaning of social class identification in the United States”. Public Opinion Quarterly 43, 4, 443–462.
doi:10.1086/268543

7.        Knudsen, K. (1988) “Class identification in Norway: explanatory factors and life-cycle differences”. Acta Sociologica 31, 1, 69–79

8.        Kraavi, J. (2005) Postmodernismi teooria ja postmodernistlik kultuur: ülevaade 20. sajandi teise poole kultuuri ja mõtlemise arengust. [Theory of Postmodernism and Postmodernist Culture] Viljandi: Viljandi Kultuuriakadeemia.

9.        Lauristin, M. (2004) “Eesti ühiskonna kihistumine”. [Stratification in Estonian Society] Eesti elavik 21. sajandi algul: ülevaade uurimuse Mina. Maailm. Meedia. Tulemustest, 231–249. [Estonian life at the beginning of the 21st century: Overview of research  I. The World. The Media.] V. Kalmus, M. Lauristin, P. Pruulmann-Vengerfeldt, eds. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

10.     Luuk, M. and M. Pavelson (2002) “Non-Estonians on the labour market: a change in the economic model and differences in social capital”. The challenge of the Russian minority, 89–117. M. Heidmets and M. Lauristin, eds. Tartu: Tartu University Press.

11.     Pettai, I. (2002) “Kihistumine kui problem”. [Stratification as a Problem.] Kaks Eestit, 118–126. [Two Estonias] R. Vetik, ed. Tallinn: TPÜ kirjastus.

12.     Plutzer, E. and J. F. Zipp (2001) “Class, gender, and the family unit: a dynamic model of stratifica­tion and class politics”. Social Science Research 30, 426–448.
doi:10.1006/ssre.2001.0705

13.     Tallo, A., and E. Terk (1998) “Erinevad generatsioonid üleminekuperioodi Eestis”. [The Generations in Estonia’s Transition Period.] Eesti inimarengu aruanne 1998, 14–16. [Estonian Human Development Report 1998] E. Terk, ed. Tallinn: UNDP.

14.     Vöörmann R. (2000) “Mehed ja naised tööturul: palgasuhted” [Men and women on the labour market: wage ratios.]. Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis, 46–53. [Towards a balanced society Women and Men in Estonia] P. Maimik, K. Mänd, and Ü.-M. Papp, eds. Tallinn: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium.

15.     Yamaguchi, K. and Y. Wang (2002) “Class identification of married employed women and men in America”. American Journal of Sociology 108, 2, 440–475.
doi:10.1086/344813