1996

SISUKORD

CONTENTS * INHALT

Bioloogia * Biology

Number 1/2

Kiisa (Gymnocephalus cernuus) toidu koosseis ja selle sesoonsed muutused Võrtsjärves. Resümee
Külli KANGUR
Tuuma transformatsioonid hingu Cobitis taenia L. ootsüütide küpsemisel in vitro. Resümee
Toomas SAAT
Metsamajanduse kaks arenguteed Kihnu ja Ruhnu näitel (ajalooline aspekt). Resümee
Toivo MEIKAR
Lehe hüdraulilise juhtivuse ja õhulõhede juhtivuse üheaegne määramine, kasutades kombineeritult survekambrit ning gaasivahetuse ja (-osakeste neeldumise mõõtmist. Resümee
Anu SÕBER
Tatra idulehtedes glüfosaadi mõjul toimuva šikimaadi akumulatsiooni sõltuvus idandite eelnevast valgustamisest. Resümee
Ants TOHVER, Tiiu VAINJÄRV, Lembe LAANEST
Lehtsamblad Siberis Taimõri poolsaare arktilises tundras. Resümee
Leiti KANNUKENE, Nadezda MATVEJEVA
Sibula ja küüslaugu antimikroobsed omadused. Resümee
Raivo VOKK, Tiiu LOOMÄGI

LÜHITEATEID
Aed-piprarohi (Satureja hortensis) kui looduslik antioksüdant (inglise keeles)
Raivo VOKK

EESTI TEADUSTE AKADEEMIAS
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu koosolek 25. juunil 1995
Villi EHATAMM
Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse koosolek 5. detsembril 1995
Villi EHATAMM
Eesti Teaduste Akadeemia 1995. aasta üliõpilaspreemiad
Villi EHATAMM
Eesti Teaduste Akadeemia põhikiri
Eesti Teaduste Akadeemia akadeemiku statuut
Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjonis
Vaike Hang
Autorijuhend

The composition and seasonal changes in the diet of ruffe (Gymnocephalus cernuus) in lake Võrtsjärv, Estonia
Külli KANGUR and Andu KANGUR
Nuclear transformations during the oocyte final maturation in the spined loach Cobitis taenia
Toomas SAAT
Simultaneous measurement of leaf hydraulic and stomatal conductances by pressure bomb, gas exchange, and (-gauge techniques
Anu SÕBER
Shikimate accumulation in glyphosate-treated buckwheat cotyledons: Effect of the preillumination of the seedlings
Ants TOHVER, Tiiu VAINJÄRV, and Lembe LAANEST
Mosses from the Arctic tundra of the Taimyr Peninsula, Siberia
Leiti KANNUKENE and Nadezhda MATVEYEVA
Antimicrobial properties of onion and garlic preparations
Raivo VOKK and Tiiu LOOMÄGI

*
Kihnu und Ruhnu – zwei verschiedene Wege in der Entwicklung der Forstwirtschaft (historischer Aspekt)
Toivo MEIKAR

SHORT COMMINICATIONS
Savory (Satureja hortensis) as a natural antioxidant
Raivo VOKK
Instructions to authors

Number 3/4

16,16-dimetüül-15-keto-PGB1 trimeeri mõju südame isheemiajärgsele metaboolsele ja funktsionaalsele taastumisele. Resümee
Ivar MARTIN, Erik MÄNNIK, Ülo LILLE, Vladimir LAKOMKIN, Aleksandr STEINSCHNEIDER , Andrei KUZNETSOV, Svetlana LJAPINA, Valdur SAKS
Hematoporfüriini derivaadi või kloriin-e6 toimel Ehrlichi astsiitse kartsinoomi rakkude fotosensibiliseeritud kahjustamise suurendamine lonidamiini manustamisega. Resümee
Vladimir TŠEKULAJEV, Igor ŠEVTŠUK, Ljudmila TŠEKULAJEVA, Anne KAHRU
Eestlaste geneetilisest mitmekesisusest. Resümee
Mart VIIKMAA, Leiu HEAPOST
Tääksi külakalme kranioloogilise materjali analüüs
Raili ALLMÄE
Kahjurputukate Cydia pomonella, Argyresthia conjugella, Plutella xylostella ja Archips podana feromoonpreparaatide katsetustulemusi Eestis. Resümee
Enno MÕTTUS, Ilme LIBLIKAS, Ingrid H. WILLIAMS, Sirje KUUSIK, Marjuka LAANMAA, Ants NILSON, Vaimi NÕMM
T. Wolfi teoses "Monographie der Gattung Potentilla" avaldatud andmete kladistiline analüüs. Resümee
Malle LEHT
Õhu saaste depositsiooni mõju hariliku männi metsade samblakattele Eestis. Resümee
Raimolt VILDE, Jüri MARTIN
Mitmesuguste tegurite mõju pohla kasvukohatüübi männikute juurdekasvule Tallinnas. Resümee
Henn PÄRN

EESTI TEADUSTE AKADEEMIAS
Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjonis
Vaike HANG
Eerik Kumari looduskaitseauhinna laureaate
Vaike HANG

The effect of the trimer of 16,16-dimethyl-15-keto-PGB1 on metabolic and functional post-ischemic recovery of the heart
Ivar MARTIN, Erik MÄNNIK, Ülo LILLE, Vladimir LAKOMKIN, Aleksandr STEINSCHNEIDER , Andrei
KUZNETSOV, Svetlana LYAPINA, and Valdur SAKS
Increasing the efficiency of photosensitized damage of Ehrlich ascites carcinoma cells using haematoporphyrin derivative or chlorin-e6 in combination with lonidamine
Vladimir CHEKULAYEV, Igor SHEVCHUK, Lyudmila CHEKULAYEVA, and Anne KAHRU
Genetic differentiation of Estonians
Mart VIIKMAA and Leiu HEAPOST
Analyses of craniological material from the cemetery of the village of Tääksi. Summary
Raili ALLMÄE
Performance of Cydia pomonella, Argyresthia conjugella, Plutella xylostella, and Archips podana attractant dispensers in Estonia
Enno MÕTTUS, Ilme LIBLIKAS, Ingrid H. WILLIAMS, Sirje KUUSIK, Marjuka LAANMAA, Ants NILSON, and
Vaimi NÕMM
Cladistic analysis of the data published in "Monographie der Gattung Potentilla" by T. Wolf
Malle LEHT
Air pollution deposition impact on the structure of bryophyte cover in Scots pine forests in Estonia
Raimolt VILDE and Jüri MARTIN
The impact of different factors on the increment of Vaccinium-type pine stands in Tallinn
Henn PÄRN

Ökoloogia * Ecology

Number 1/2

Vegetation of species-rich fens on Saaremaa Island, West-Estonian Archipelago
Herdis VILLEMS
Experimental study of the dependence of the distribution of sulphates in the lake sediment core on the oxygen supply
Kaire TÕUGU and Jaan-Mati PUNNING
Resistance to water flow in the xylem of Picea abies trees grown in contrasting edaphic conditions
Arne SELLIN
Atmospheric transport and deposition of technogenic calcium: Model estimation and field measurement
Marko KAASIK
The effect of organic, lime, and phosphorous fertilizers on Pb, Cd, and Hg content in plants
Heino KÄRBLANE
A review of the phytoplankton monitoring data in the southern Gulf of Finland and an attempt at biogeographical grouping on these grounds
Andres JAANUS and Kerstin LIIVA
Organochlorines in zoobenthos of the Baltic Sea
Anne TALVARI, Kadri LAANEMETS, and Ilmar KOTTA
Response of chlorophyll a concentration to total phosphorus decrease in SE Estonian small lakes
Anu MILIUS and Henno STARAST
Abstracts in Estonian
Abstracts in Russian
Instructions to authors

Number 3/4

The effect of birch proportion on the growth of spruce and birch in a mixed stand
Kalev JÕGISTE
Estimation of the concentration of yellow substance in natural waters by beam attenuation coefficient spectra
Sirje MÄEKIVI and Helgi ARST
Polychlorinated biphenyls and chlororganic pesticides. Assessment of health risk associated with the consumption of seafood
Ott ROOTS
Levels of polycyclic aromatic hydrocarbons in eelpout, Zoarces viviparus, in Estonian marine waters
Henn OJAVEER and Risto TANNER
Content of heavy metals in Macoma baltica at the southern coast of the Gulf of Finland
Harri JANKOVSKI and Mart SIMM
Short-term effect of the sewage treatment plant on the phytoplankton in Kuressaare Bay
Tiia TREI and Kai PIIRSOO
Comparison of two methods for the calculation of the atmospheric integral transparency coefficient
Hanno OHVRIL and Oleg OKULOV
Abstracts in Estonian
Instructions to authors