headerpos: 9517
 
 
  Estonian Journal of Archaeology

ISSN 1736-7484 (electronic)  ISSN 1406-2933 (print)

Published since 1997

Estonian Journal of Archaeology

ISSN 1736-7484 (electronic)  ISSN 1406-2933 (print)

Published since 1997

Publisher
Journal Information
» Editorial Policy
» Editorial Board
» Abstractring/Indexing
Guidelines for Authors
» For Authors
» Instructions to Authors
» Copyright Form
Guidelines for Reviewers
» For Reviewers
» Review Form
Subscription Information
Internet Links
Support and Contact
List of Issues
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
Vol. 14, Issue 2
Vol. 14, Issue 1
» 2009
» 2008
» 2007
» Back Issues
» Back issues (full texts)
  in Google
Publisher
» Other Journals
» Staff

REVIEWS: ETTEKANDEPÄEV USUNDIUURIMISEST ARHEOLOOGIAS; pp. 170–172

(Full article in PDF format) doi: 10.3176/arch.2010.2.05


Authors

Ester Oras, Tõnno Jonuks

Abstract

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi arheoloogiateemaline ettekandepäev 14.12.2009, Tartu

References

Jonuks , T. 2005. Archaeology of religion – possibilities and prospects. – EJA , 9: 1 , 32–59.

Jonuks , T. 2007. Holy groves in Estonian religion. – EJA , 11: 1 , 3–35.

Jonuks , T. 2009a. Eesti muinasusund. (Dissertationes Archaeologiae Universitatis Tartuensis , 2.) Tartu.

Jonuks , T. 2009b. Hiis sites in the research history of Estonian sacred places. – Electronic Journal of Folklore , 42 , 23–44.

Kaasik , A. & Valk , H. (toim). 2007. Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. (Õpetatud Eesti Seltsi toimetised , 36.) Tartu.

Konsa , M. , Allmäe , R. , Maldre , L. & Vassiljev , J. 2009. Rescue excavations of a Vendel Era boat-grave in Salme , Saaremaa. – AVE , 53–64.

Kulmar , T. 1999. Kultuurmaastikku luues ehk kuidas esiaja inimene ikkagi mõtles. – EAA , 3: 2 , 162–164.

Lang , V. 1999a. Kultuurmaastikku luues. Essee maastiku religioossest ja sümboliseeritud korral­dusest. – EAA , 3: 1 , 63–85.

Lang , V. 1999b. Kultuurmaastik ja arheoloogia: vastus kommentaaridele. – EAA , 3: 2 , 170–174.

Lehari , K. 1999. Kultuurmaastiku uurimisest. – EAA , 3: 2 , 160–161.

Mandel , M. 2003. Läänemaa 5.–13. sajandi kalmed. (Töid ajaloo alalt , 5.) Eesti Ajaloomuuseum , Tallinn.

Mägi , M. 2002. At the Crossroads of Space and Time. Graves , Changing Society and Ideology on Saaremaa (Ösel) , 9th–13th Centuries AD. (CCC papers , 6.) Ajaloo Instituut , Tallinn , Center of Baltic Studies , Gotland.

Oras , E. & Mander , E. 2008. Materiaalne kultuur. Rituaal. Tõlgendus. – EJA , 12: 1 , 51–56.

Valk , H. 1999. Maastikust , muististest ja mõtteviisist. – EAA , 3: 2 , 165–169.

Valk , H. 2001. Rural Cemeteries of Southern Estonia 1225–1800 AD. (CCC papers , 3.) Visby.

Valk , H. 2004. Christian and Non-Christian holy sites in Medieval Estonia: A reflection of ecclesiastical attitudes towards popular religion. – The European Frontier. Clashes and Compromises in the Middle Ages. Toim J. Staecker. Almqvist & Wiksell International , Lund , 299–310.

Valk , H. 2007. Choosing holy places. – Journal of Roman Archaeology , 67: 1 , 201–212.

Valk , H. 2009. Sacred natural places of Estonia: regional aspects. – Electronic Journal of Folklore , 42 , 45–66.
 
Back

Current Issue: Vol. 23, Issue 2, 2019
Publishing schedule:
No. 1: 20 June
No. 2: 20 December