headerpos: 9517
 
 
  Estonian Journal of Archaeology

ISSN 1736-7484 (electronic)  ISSN 1406-2933 (print)

Published since 1997

Estonian Journal of Archaeology

ISSN 1736-7484 (electronic)  ISSN 1406-2933 (print)

Published since 1997

Publisher
Journal Information
» Editorial Policy
» Editorial Board
» Abstractring/Indexing
Guidelines for Authors
» For Authors
» Instructions to Authors
» Copyright Form
Guidelines for Reviewers
» For Reviewers
» Review Form
Subscription Information
Internet Links
Support and Contact
List of Issues
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
Vol. 14, Issue 2
Vol. 14, Issue 1
» 2009
» 2008
» 2007
» Back Issues
» Back issues (full texts)
  in Google
Publisher
» Other Journals
» Staff

OTEPÄÄ PIISKOPILINNUSE HÄVIMISDAATUMIST KIRJALIKE JA ARHEOLOOGILISTE ALLIKATE VALGUSES; pp. 72–78

(Full article in PDF format)


Authors

Jaak Mäll

Abstract

On antud ülevaade keskaegse Otepää linnuse hävimisdaatumi kohta püstitatud hüpo­tee­sidest ja vaadeldud kriitiliselt Otepää piiskopilinnuse uurijate esitatud teooriaid kirjalike allikate ning arheoloogiliste leidude valguses. Uuemates käsitlustes esitatud hüpotees Otepää piiskopilinnuse hävimisest 1396. aastal ei pea paika ja linnuse täpset hävimisdaatumit pole praeguses uurimisseisus võimalik määrata.

References

Aluve , K. 1993. Eesti keskaegsed linnused. Valgus , Tallinn.

Bradbury , J. 1992. The Medieval Siege. The Boydell Press , Woodbridge.

EA IV = Eesti arhitektuur , IV. Tartumaa , Jõgevamaa , Valgamaa , Võrumaa , Põlvamaa. Valgus , Tallinn , 1999.

EAA = Eesti arhitektuuri ajalugu. Eesti Raamat , Tallinn , 1965.

HCL = Heinrici Chronicon Livoniae. Henriku Liivimaa Kroonika. Tõlk R. Kleis , toim E. Tarvel. Eesti Raamat , Tallinn , 1982.

LGU = Livländische Güterurkunden (aus den Jahren 1207 bis 1500). Jonck & Poliewsky , Riga , 1908.

MNW = Mittelniederdeutsches Wörterbuch von K. Schiller und A. Lübben. Band I–VI. J. Kühtmann’s Buchhandlung , Bremen , 1875–1881.

Mäesalu , A. 1987. Otepää keskaegse linnuse lõpp. Üliõpilaste teadusliku ühingu humanitaar- , täppis- ja loodusteadustealase konverentsi teesid. Ajalugu. 16.–18. aprill 1987. Tartu , 3–4.

Mäesalu , A. 1991. Otepää linnuse ammunooleotsad. (MT , I.) Agu , Tallinn , 163–181.

Mäesalu , A. 1993. Die Burg Otepää als ein Zentrum in SO-Estland im 11.–14. Jh. (Castella Maris Baltici , I.) Almqvist & Wiksell International , Stockholm , 143–148.

Mäesalu , A. 1995. 12.–14. sajandi kaitserüüd Otepää linnuse leidude põhjal. (MT ,3.) TA Kirjastus , Tallinn , 326–356.

Mäesalu , A. 1998. Die ältesten Feuerwaffen Estlands. Steinbrücke. Estnische Historische Zeitschrift. Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio , Tartu , 19–29.

Russow , E. 2006. Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.–17. sajandil. TLÜ Ajaloo Instituut , Tallinn.

Saadre , O. 1966. Otepää varasemast ajaloost. Otepää. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 26.–30. juunini 1966. a. Ettekannete lühikokkuvõtted. ENSV TA Kodu-uurimise Komisjon , Tallinn , 48–51.

Tuulse , A. 1942. Die Burgen in Estland und Lettland. (Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft , XXXIII.) Dorpater Estnischer Verlag , Tartu.
 
Back

Current Issue: Vol. 23, Issue 1, 2019
Publishing schedule:
No. 1: 20 June
No. 2: 20 December