headerpos: 9517
 
 
  Estonian Journal of Archaeology

ISSN 1736-7484 (electronic)  ISSN 1406-2933 (print)

Published since 1997

Estonian Journal of Archaeology

ISSN 1736-7484 (electronic)  ISSN 1406-2933 (print)

Published since 1997

Publisher
Journal Information
» Editorial Policy
» Editorial Board
» Abstractring/Indexing
Guidelines for Authors
» For Authors
» Instructions to Authors
» Copyright Form
Guidelines for Reviewers
» For Reviewers
» Review Form
Subscription Information
Internet Links
Support and Contact
List of Issues
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
Vol. 14, Issue 2
Vol. 14, Issue 1
» 2009
» 2008
» 2007
» Back Issues
» Back issues (full texts)
  in Google
Publisher
» Other Journals
» Staff

OTEPÄÄ LINNUSE MÜNDILEID; pp. 90–92

(Full article in PDF format)


Authors

Mauri Kiudsoo

Abstract

On tutvustatud Otepää linnuse hävingukihist 1955. aastal leitud müntide määranguid ja kogu kompleksi varaseimat võimalikku dateeringut. Põgusalt on peatutud ka tollaste leidude maapõue jäämise peamise põhjuse juures.

References

Haljak , G. 2008.Tallinna ja Tartu lübischete dateerimisest ca 1390–1420. – Räägime asjast. (Varia historica , III.) Eesti Ajaloomuuseum , Tallinn , 16–31.

Kiudsoo , M. 2007. Eesti kesk- ja vara-uusaegsed aardeleiud. Vermingud ja nende ajaline ringlus. Magistritöö. Tartu. Käsikiri TÜ arheoloogia õppetoolis.

Leimus , I. 1999. Tallinna mündiraamatud 1416–1526. (Tallinna Linnaarhiivi toimetised , 3.) Tallinn.

Leimus , I. 2002.Vom Münzgebrauch Livlands , insbesondere in Dorpat in der 2. Hälfte des 14. Jh. – The Medieval Town in the Baltic. Toim R. Vissak & A. Mäesalu. (Hanseatic History and Archaeo­logy , II.) Tartu Linnamuuseum , Tartu , 127–132.

Leimus , I. 2005a.Mündid. – Tartu ajalugu ja kultuuriajalugu. Toim H. Pullerits , U. Tõnisson , A. Liim & A. Andresen. Tartu Linnamuuseum , Tartu , 189–196.

Leimus , I. 2005b. Einige Beiträge zur Münzgeschichte Livlands am Ende des 14. Jahrhunderts. – Die baltischen Länder und der Norden. Festschrift für Helmut Piirimäe zum 75. Geburtstag. Toim M. Laur & E. Küng. Akadeemiline Ajalooselts , Tartu , 58–81.

Leimus , I. 2005c.Euroopa hiliskeskaja suur depressioon – kas ka Liivimaal? – Modus vivendi , 2. Toim R. Pullat. (Vana Tallinn , 16 (20)). Estopol , Tallinn , 42–55.

Molvõgin , A. 1969. Über die Münz- und Geldgeschichte Estlands vom Beginn der einheimischen Münzprägung bis zum II. Viertel des 15. Jahrhunderts. – Nordisk Numismatik Årsskrift , 37–65.

Sarkkinen , H. 2001.Einige neue Dorpater Vorreform- und Nachreformkleinmünzen. (Töid ajaloo alalt , 3.) Studia numismatica , II. Festschrift , Mihhail Nemirovitš-Dantšenko 80 , Lisa 1. Eesti Ajaloomuuseum , Tallinn , 221–234.

Tender , E. 1937.Müntide ja mõõtude areng Eestis. – Eesti majandusajalugu , I , 501–542.
 
Back

Current Issue: Vol. 23, Issue 1, 2019
Publishing schedule:
No. 1: 20 June
No. 2: 20 December