headerpos: 9515
 
 
 

Acta Historica Tallinnensia

ISSN 1736-7476 (electronic)  ISSN 1406-2925 (print) 

Published since 1997

Acta Historica Tallinnensia

ISSN 1736-7476 (electronic)  ISSN 1406-2925 (print) 

Published since 1997
Publisher
Ajakirjast
» Ajalugu
» Toimetuskolleegium
Autorile
» Autorijuhend
» Instructions to Authors
Retsensendile
» Retsenseerimise vorm
» Review Form
Tellimine
Kontakt
Ilmunud numbrid
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» Varem ilmunud
» Back issues (full texts)
  in Google
Kirjastus
» Teised ajakirjad
» Töötajad

Ajalugu

Acta Historica Tallinnensia alustas iseseisva ajakirjana ilmumist 1997. aastal. Vajadus ajaloo alse teadusajakirja järele tekkis siis, kui 1996. aastal lõpetas ilmumise Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Humanitaar- ja sotsiaalteadused (ilmus alates 1952. a.), milles seni oli avaldatud teadusartikleid filosoofia, sotsioloogia, politoloogia, ajalooteaduse, arheoloogia, kunstiteaduse, keele- ja kirjandusteaduse ning majandusteaduse kohta.

Acta Historica Tallinnensia on perioodiliselt üks kord aastas ilmuv eelretsenseeritav teadusajakiri. Ajakiri on avatud kõigile, nii kodu- kui välismaa autoritele, kelle artiklid vastavad teadusartiklitele esitatud nõuetele. Eelistatud on Eesti või selle naaberriikide ajalugu käsitlevad uurimused. Artiklid võivad olla kirjutatud kas eesti, inglise või saksa keeles, eestikeelsetel artiklitel peab olema võõrkeelne ning võõrkeelsetel eestikeelne resümee.

Ajakirjal on rahvusvaheline toimetuskolleegium ning selle väljaandmist finantseerivad Eesti Teaduste Akadeemia ja Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut.


Current Issue: Vol. 21, Issue 1, 2015
Ilmumise aeg:
Nr. 1: 20. detsember