headerpos: 9515
 
 
 

Acta Historica Tallinnensia

ISSN 1736-7476 (electronic)  ISSN 1406-2925 (print) 

Published since 1997

Acta Historica Tallinnensia

ISSN 1736-7476 (electronic)  ISSN 1406-2925 (print) 

Published since 1997
Publisher
Ajakirjast
» Ajalugu
» Toimetuskolleegium
Autorile
» Autorijuhend
» Instructions to Authors
Retsensendile
» Retsenseerimise vorm
» Review Form
Tellimine
Kontakt
Ilmunud numbrid
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» Varem ilmunud
» Back issues (full texts)
  in Google
Kirjastus
» Teised ajakirjad
» Töötajad

Toimetuskolleegium

Peatoimetaja: MAIE PIHLAMÄGI
Toimetuse juhataja: VIRVE KURNITSKI

Toimetuskolleegiumi liikmed
Esimees: MAGNUS ILMJÄRV (Tallinn, Eesti)
OLAV ARENS (Savannah, USA)
JUTA KEEVALLIK (Tallinn, Eesti)
ALEKSANDER LOIT (Uppsala, Rootsi)
ARTURAS MICKEVIČIUS (Vilnius, Leedu)
PRIIT RAUDKIVI (Tallinn, Eesti)
VÄINO SIRK (Tallinn, Eesti)
Seppo Zetterberg (Jyväskylä, Soome)

Current Issue: Vol. 21, Issue 1, 2015
Ilmumise aeg:
Nr. 1: 20. detsember