headerpos: 9515
 
 
 

Acta Historica Tallinnensia

ISSN 1736-7476 (electronic)  ISSN 1406-2925 (print) 

Published since 1997

Acta Historica Tallinnensia

ISSN 1736-7476 (electronic)  ISSN 1406-2925 (print) 

Published since 1997
Publisher
Ajakirjast
» Ajalugu
» Toimetuskolleegium
Autorile
» Autorijuhend
» Instructions to Authors
Retsensendile
» Retsenseerimise vorm
» Review Form
Tellimine
Kontakt
Ilmunud numbrid
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» Varem ilmunud
» Back issues (full texts)
  in Google
Kirjastus
» Teised ajakirjad
» Töötajad

Ajakirjast

Acta Historica Tallinnensia on perioodiliselt üks kord aastas ilmuv eelretsenseeritav teadusajakiri. Ajakirjas avaldatakse varem ilmumata teaduslikke artikleid ajaloo, kunstiajaloo, etnoloogia, sotsioloogia  ja kultuuriloo kohta eesti, inglise ning saksa keeles.
Ajakiri on avatud kõigile, nii kodu- kui välismaa autoritele, kelle artiklid vastavad teadusartiklitele esitatud nõuetele. Eelistatud on Eesti või selle naaberriikide ajalugu käsitlevad uurimused. Artiklid võivad olla kirjutatud kas eesti, inglise või saksa keeles, eestikeelsetel artiklitel on võõrkeelne ning võõrkeelsetel eestikeelne resümee.

Väljaandjad: Eesti Teaduste Akadeemia koos Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudiga

Peatoimetaja: MAIE PIHLAMÄGI
Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut
www.ai.ee

Toimetuse juhataja: VIRVE KURNITSKI
Teaduste Akadeemia Kirjastus
www.kirj.ee

Artiklite täistekstid:
www.kirj.ee  ja
www.ceeol.com (C.E.E.O.L andmebaasis)

Current Issue: Vol. 20, Issue 1, 2014
Ilmumise aeg:
Nr. 1: 20. detsember